• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

arduino συναρτήσεις bits and bytes

Όλες οι συναρτήσεις που αφορούν bit & byte συγκεντρωμένες σε μία σελίδα

Ο χειρισμός των bit και byte αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο και εργαλείο στον προγραμματισμό του arduino. Διαβάστε τις arduino συναρτήσεις που συγκεντρώσαμε σε μία σελίδα.

Θα δούμε εντολές που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία ώστε να καταλάβουμε πως λειτουργούν τα bits και bytes


Συναρτήσεις bits και bytes

bit()

Η συνάρτηση bit() υπολογίζει την τιμή του bit n που εισάγουμε ως όρισμα.

Επιστρέφει έναν αριθμό (bit 0 επιστρέφει 1, bit 1 επιστρέφει 2, bit 2 επιστρέφει 4, κοκ)

Σύνταξη

bit(n)

n: Το bit του οποίου την τιμή θέλουμε να υπολογίσουμε

bitClear()

Η συνάρτηση bitClear() “καθαρίζει” ένα bit το οποίο διατηρεί μία αριθμητική τιμή. Γράφει το 0.

Δεν επιστρέφει κάτι. Δέχεται δύο ορίσματα.


Σύνταξη

bitClear(x, n)

x: Η αριθμητική τιμή του bit του οποίου την τιμή θέλετε να “καθαρίσετε”

n: Ποιο bit να καθαρίσει, ξεκινώντας από το 0 από το πιο σημαντικό ψηφίο εκ δεξιών.

bitRead()

Η συνάρτηση bitRead() διαβάζει ένα bit από έναν αριθμό.

Επιστρέφει έναν αριθμό (0 ή 1)

Σύνταξη

bitRead(x, n)

x: Ο αριθμός από τον οποίο θα διαβάσει

n: Ποιο bit να διαβάσει, ξεκινώντας από το 0 από το πιο σημαντικό ψηφίο εκ δεξιών.

bitSet()

Η συνάρτηση bitSet() ορίζει την τιμή 1 στο bit μίας αριθμητικής μεταβλητής.

Δεν επιστρέφει κάτι

Σύνταξη

bitSet(x, n)

x: Η αριθμητική τιμή της οποία θα ορίσει το bit σε 1

n: Ποιο bit να ορίσει, ξεκινώντας από το 0 για το πιο σημαντικό ψηφίο εκ δεξιών.

bitWrite()

Η συνάρτηση bitWrite() γράφει ένα bit μίας αριθμητικής μεταβλητής.

Δεν επιστρέφει κάτι

Σύνταξη

bitWrite(x, n, b)

x: Η αριθμητική τιμή της οποία θα ορίσει το bit σε 1 ή 0

n: Ποιο bit να γράψει, ξεκινώντας από το 0 για το πιο σημαντικό ψηφίο εκ δεξιών.

b: Η τιμή του bit (0 ή 1)

highByte()

Η συνάρτηση highByte() επιστρέφει από τα αριστερά ένα byte μίας λέξης (ή την δεύτερη μικρότερη τιμή μεγέθους byte από έναν μεγαλύτερο τύπο δεδομένων).

Επιστρέφει ένα byte

Σύνταξη

highByte(x)

x: Μία τιμή οποιουδήποτε τύπου

lowByte()

Η συνάρτηση lowByte() επιστρέφει από τα δεξιά ένα byte μίας λέξης (ή οποιουδήποτε τύπου δεδομένων).

Επιστρέφει ένα byte

Σύνταξη

lowByte(x)

x: Μία τιμή οποιουδήποτε τύπου

Παράδειγμα με κώδικα για lowByte() και highByte()

int test = 0xABCD;   // 16 bits
byte hi, lo;  // 8 bits το καθένα
hi = HighByte(test);  //Αυτό θα επιστρέψει 0xAB
lo = LowByte(test);    // και αυτό 0xCD.
Επιστροφή στη λίστα εντολών
1 Ιανουαρίου 2019

0 responses on "arduino συναρτήσεις bits and bytes"

Αφίστε ένα μήνυμα

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.