• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

arduino εντολή digitalWrite()

Πως ενεργοποιούμε μία έξοδο;

Η εντολή digitalWrite() αφορά τις ψηφιακές εισόδους / εξόδους και αυτό το οποίο κάνουν είναι να αλλάζουν την κατάσταση ενός pin σε HIGH ή LOW.

Η εντολή λειτουργεί συνδυαστικά, καθώς αν για παράδειγμα ένα pin έχει οριστεί το pinMode() σε OUTPUT, η τάση του θα είναι 5V ή 3.3V αναλόγως της πλακέτας, όταν οριστεί ως HIGH και 0V όταν οριστεί ως LOW.


Προσοχή: Αν το pin που επιλέγετε να χειριστείτε είναι δηλωμένο ως INPUT, η εντολή digitalWrite() θα ενεργοποιήσει την εσωτερική αντίσταση ανόρθωσης. Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε το mode INPUT_PULLUP για να ενεργοποιήσετε την εσωτερική αντίσταση ανόρθωσης.

Γιατί το LED δεν ανάβει έντονα με την εντολή digitalWrite() ;

Τυχαίνει αρκετές φορές να προσπαθούμε να ανάψουμε ένα LED αλλά αυτό ανάβει ανεπαίσθητα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί το default pinMode() είναι το INPUT. Στην περίπτωση που το mode είναι INPUT η έξοδος δεν βγάζει 5V αλλά πολύ λιγότερα. Για να διορθώσετε το θέμα αυτό, αλλάξτε το pinMode() σε OUTPUT.

Μην ξεχνάτε να δηλώνετε το mode στα pin!

Σύνταξη

digitalWrite(pin, τιμή)

Όπου pin, ορίζουμε το pin του arduino. Στην παράμετρο τιμή, ορίζουμε την τιμή HIGH ή LOW

Η εντολή δεν επιστρέφει κάποια τιμή.


Παράδειγμα κώδικα

Με την εντολή digitalWrite() θα ορίσουμε το pin 7 σε HIGH state αφού πρώτα χρησιμοποιήσουμε την pinMode() για να το ορίσουμε ως OUTPUT (αλλιώς είπαμε! το LED δεν θα ανάψει καλά)

void setup()
{
  pinMode(7,OUTPUT); // εδώ ορίζουμε το 7 ως έξοδο (OUTPUT)
}
void loop()
{
 digitalWrite(7, HIGH); Στέλνουμε 5v στο pin 7
 delay(1500); // αναμονή 1,5 δευτερόλεπτα
 digitalWrite(7, LOW); Στέλνουμε 0v στο pin 7
 delay(1500); // αναμονή 1,5 δευτερόλεπτα
}

To συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αναβοσβήνει το LED κάθε 1,5 δευτερόλεπτα. Το άλλο άκρο του LED Θα πρέπει να συνδεθεί στην γείωση (GND η GROUND ή 0v)
Επιστροφή στη λίστα εντολών

16 Νοεμβρίου 2018

1 responses on "arduino εντολή digitalWrite()"

Αφίστε ένα μήνυμα

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.