• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Arduino αριθμητικοί τελεστές

Οι αριθμητικοί τελεστές και ο ρόλος τους στον προγραμματισμό arduino

Οι αριθμητικοί τελεστές είναι απαραίτητοι για την διενέργεια αριθμητικών πράξεων μεταξύ αριθμών ή μεταβλητών που περιέχουν αριθμούς.

Αριθμητικοί τελεστές

Σύμβολο %

Το % συμβολίζει την πράξη για το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης μεταξύ δύο ακέραιων αριθμών ή μεταβλητών που περιέχουν ακέραιους αριθμούς.

Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου θέλουμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα μίας πράξης εντός κάποιων ορίων

Σύνταξη

Διαιρετέος % Διαιρέτης

Για παράδειγμα αν θέλουμε να ελέγξουμε αν ένα έτος είναι δίσεκτο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης ως εξής:

a = Τρέχον έτος % 4

Αν το a είναι ίσο με 0 τότε έχουμε δίσεκτο έτος. (Οι τιμές που μπορεί να πάρει το a είναι 0, 0.25, 0.5, 0.75)

Σύμβολο *

Το σύμβολο * συμβολίζει τον πολλαπλασιασμό δύο αριθμών ή δύο μεταβλητών που περιέχουν αριθμούς είτε πραγματικούς είτε ακέραιους.

Σύνταξη

c = a*b

Πολλαπλασιάζει το a με το b και το εκχωρεί στην τιμή c

Σύμβολο +

Το σύμβολο + αναπαριστά την πρόσθεση μεταξύ δύο αριθμών ή μεταβλητών που περιέχουν αριθμούς πραγματικούς ή ακέραιους.

Σύνταξη

c = a + b

Προσθέτει το a με το b και το εκχωρεί στην μεταβλητή c

Η πράξη μπορεί να περιέχει περισσότερα από δύο μέρη.
Για παράδειγμα: c = a + b +d + (e*2)

Σύμβολο –

Το σύμβολο – αναπαριστά την αφαίρεση μεταξύ δύο αριθμών ή μεταβλητών που περιέχουν αριθμούς ακέραιους ή πραγματικούς.

Σύνταξη

c = a-b

Αφαιρεί τον αριθμό b από τον a και εκχωρεί την διαφορά στην μεταβλητή c

Προσοχή γιατί το πρόσημο στην μεταβλητή c μπορεί να είναι και αρνητικό.

Σύμβολο /

Το σύμβολο / αναπαριστά την πράξη της διαίρεσης μεταξύ δύο αριθμών ή δύο μεταβλητών που περιέχουν αριθμητικά δεδομένα (ακέραιους ή πραγματικούς αριθμούς) και αποδίδει το πηλίκο της διαίρεσης

Σύνταξη

c = a / b

Διαιρεί τον αριθμό a με τον b και εκχωρεί το αποτέλεσμα στην μεταβλητή c

Αν η μεταβλητή c είναι ακέραιου τύπου, σε περίπτωση που υπάρχουν δεκαδικά, αυτά χάνονται. Επίσης, ένας αριθμός αν διαιρεθεί με το 0 τότε θα έχουμε σφάλμα.

Σύμβολο =

Το σύμβολο = είναι αυτό της εκχώρησης τιμών από μία μεταβλητή σε μία άλλη ή της εκχώρησης τιμών απευθείας σε μεταβλητές.

Σύνταξη

  • a = analogRead(A0);
  • b=a

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε την εκχώρηση της τιμής της αναλογικής εισόδου A0 στην μεταβλητή a, ενώ στην δεύτερη έχουμε την εκχώρηση της τιμής που έχει η μεταβλητή a στην b.

Επιστροφή στη λίστα εντολών
11 Φεβρουαρίου 2019

0 responses on "Arduino αριθμητικοί τελεστές"

Αφίστε ένα μήνυμα

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.