• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

GetCert

e-learning platform

Χρήση της απόλυτης αναφοράς σε τύπο

Ερώτηση Στο κελί A3 εισάγετε ένα τύπο ο οποίος θα προσθέτει τα κελιά Α1 και Α2 χρησιμοποιώντας απόλυτη αναφορά στο …Read More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος26 Φεβρουαρίου 2017

Αλλαγή πλάτους στήλης

Ερώτηση Αλλάξτε το πλάτος της στήλης Β σε 20. Απάντηση Αρχείο εργασίαςRead More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος25 Φεβρουαρίου 2017

Διαγραφή περιεχομένων κελιού

Ερώτηση Διαγράψτε το περιεχόμενο του κελιού Β5 Απάντηση Αρχείο εργασίαςRead More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος20 Φεβρουαρίου 2017

Εισαγωγή νέου φύλλου εργασίας

Ερώτηση Εισάγετε στο τέλος του ενεργού βιβλίου εργασίας, ένα νέο φύλλο εργασίας. Απάντηση Αρχείο εργασίαςRead More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος20 Φεβρουαρίου 2017

Μετάβαση σε διαφορετικό φύλλο εργασίας

Ερώτηση Μεταβείτε στο φύλλο εργασίας ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ. Απάντηση Αρχείο εργασίαςRead More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος20 Φεβρουαρίου 2017

Σταθεροποίηση γραμμών παραθύρου

Ερώτηση Σταθεροποιήστε τις τρεις πρώτες γραμμές του ενεργού βιβλίου εργασίας. Απάντηση Αρχείο εργασίαςRead More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος20 Φεβρουαρίου 2017

Διαγραφή στηλών

Ερώτηση Διαγράψτε τις στήλες Α και Β. Απάντηση Αρχείο εργασίαςRead More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος20 Φεβρουαρίου 2017

Επιλογή πολλαπλών στηλών

Ερώτηση Επιλέξτε τις στήλες A, D και Ε ταυτόχρονα. Απάντηση Αρχείο εργασίαςRead More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος20 Φεβρουαρίου 2017

Επιλογή πολλαπλών γραμμών

Ερώτηση Επιλέξτε ταυτόχρονα τις γραμμές 1 και 8. Απάντηση Για να κατεβάσετε το αρχείο εργασίας, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. …Read More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος20 Φεβρουαρίου 2017

Μετακίνηση κελιών

Ερώτηση Μετακινήστε την περιοχή κελιών A1:E2 στο φύλλο εργασίας Νέοι πελάτες, ξεκινώντας την επικόλληση από το κελί A10. Απάντηση Για …Read More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος20 Φεβρουαρίου 2017
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.