• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

GetCert

e-learning platform

Δημιουργία βιβλίου εργασίας

Ερώτηση Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας βασισμένο στο προκαθορισμένο πρότυπο της εφαρμογής Απάντηση Δεν χρειάζεται αρχείο εργασίας η συγκεκριμένη άσκηση.Read More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος17 Φεβρουαρίου 2017

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας

Ερώτηση Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας Πρόγραμμα εβδομάδας.xlsx από τον φάκελο My_Excel_Documents που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας Απάντηση Για να κατεβάσετε …Read More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος17 Φεβρουαρίου 2017

Αλλαγή ZOOM

Ερώτηση Αλλάξτε το Zoom του ενεργού βιβλίου εργασίας σε 120% Απάντηση Για να επαναλάβετε τα βήματα του βίντεο, δεν χρειάζεστε …Read More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος17 Φεβρουαρίου 2017

Χρήση της βοήθειας της εφαρμογής

Ερώτηση Χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη βοήθεια της εφαρμογής, αναζητήστε μια λίστα θεμάτων σχετικά με τη συνάρτηση COUNT Απάντηση Για να ακολουθήσετε …Read More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος17 Φεβρουαρίου 2017

Αποθήκευση βιβλίου εργασίας με άλλο τύπο/μορφή

Ερώτηση Αποθηκεύστε το ανοιχτό έγγραφο με το προτεινόμενο όνομα ως πρότυπο στον φάκελο My_Excel_Documents που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας Απάντηση …Read More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος17 Φεβρουαρίου 2017

Βασικές ρυθμίσεις της εφαρμογής

Ερώτηση Χρησιμοποιώντας τις βασικές ρυθμίσεις της εφαρμογής, αλλάξτε το όνομα χρήστη σε Legendary. Απάντηση Για να ακολουθήσετε τα βήματα του …Read More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος17 Φεβρουαρίου 2017

Ρύθμιση της κορδέλας (excel)

Ερώτηση Ελαχιστοποιήστε την κορδέλα της εφαρμογής Απάντηση Για να μπορέσετε να επαναλάβετε τα βήματα του βίντεο δεν χρειάζεστε κάποιο βιβλίο …Read More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος17 Φεβρουαρίου 2017

Αποθήκευση βιβλίου εργασίας

Ερώτηση Αποθηκεύστε το ανοιχτό βιβλίο εργασίας στον υποφάκελο My_Excel_Documents που βρίσκεται στην Επιφάνεια εργασίας με όνομα Corrected.xlsx Απάντηση Κατεβάστε το …Read More

Φωτογραφία προφίλΓιώργος17 Φεβρουαρίου 2017
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.