• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

5

1

53

Excel για προχωρημένους χρήστες. Ξεχωρίστε, μαθαίνοντας το excel όπως κανείς άλλος. Ξεκινήστε σήμερα με μαθήματα excel expert / advanced και μάθετε σε βάθος εργαλεία και τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων. Διαχειριστείτε με άνεση μεγάλα σετ δεδομένων, απλοποιώντας τα φύλλα εργασίας σας.

ΔΩΡΕΑΝ
Excel για προχωρημένους χρήστες. Ξεχωρίστε, μαθαίνοντας το excel όπως κανείς άλλος.
Ξεκινήστε σήμερα με μαθήματα excel expert / advanced και μάθετε σε βάθος εργαλεία και τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων. Διαχειριστείτε με άνεση μεγάλα σετ δεδομένων, απλοποιώντας τα φύλλα εργασίας σας. Χρήση συναρτήσεων, γραφημάτων, τεχνικών αλλά και δημιουργία σύνθετων τύπων είναι μερικές από τις ενότητες που θα βρείτε σε σε αυτό το μάθημα. Υπάρχουν και εισαγωγικά μαθήματα στην αρχή τα οποία έχουν κυρίως επαναληπτικό χαρακτήρα. Προτείνεται η κατανόησή τους.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε όσους και όσες θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο excel
 • Σε υποψηφίους/ες που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε κάποιο φορέα
 • Σε φοιτητές/τριες και σπουδαστές – μαθητές
 • Σε εργαζόμενους οργανισμών όπως τράπεζες, λογιστικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες, κλπ

Τι θα μάθετε στα Μαθήματα Excel;

Μάθετε να σκέφτεστε ως ειδικός στο excel. Θα ανακαλύψετε προχωρημένες τεχνικές χρήσης του excel, δημιουργώντας επαγγελματικά βιβλία εργασίας. Με το πέρας των μαθημάτων θα είστε σε θέση να μπορείτε να χειρίζεστε το excel με συναρτήσεις προχωρημένου επιπέδου. Θα μάθετε πως να διαβάζετε τα ορίσματα μίας συνάρτησης έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συνάρτηση στο excel.

Προαπαιτούμενα

 • Βασική γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού excel
 • Γνώσεις συγγραφής βασικών συναρτήσεων στο excel
 • Το μάθημα είναι στην έκδοση excel 2016.

Επιπλέον

 • Θα έχετε υποστήριξη 1 προς 1 από καθηγητή από το forum
 • Πρόσβαση σε αρχεία εργασίας που αναφέρονται στο μάθημα
 • Πρόσβαση στο forum μαθητών για απορίες και απαντήσεις
 • Quiz επανάληψης σε κάθε ενότητα
 • Χειρισμός του excel με άνεση και αυτοπεποίθηση
 • Κατανόηση και χρήση σύνθετων συναρτήσεων
 • Αποδοτική διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων
 • Επίλυση απλών ή σύνθετων προβλημάτων
 • Συμβουλές και “κόλπα”
 • Κατανόηση λειτουργίας γραφημάτων
 • Μακροεντολές
 • Προσαρμογή περιβάλλοντος εργασίας
 • Χρήση ενδεδειγμένων λύσεων ανά πρόβλημα και όχι πρακτικές τύπου “μία λύση για όλα τα προβλήματα”

Course Currilcum

  • Το περιβάλλον εργασίας ΔΩΡΕΑΝ 00:04:01
  • Διαχείριση αρχείων 00:06:21
  • Αυτόματη συμπλήρωση 00:08:24
  • Αντιμετάθεση δεδομένων / αυτόματες πράξεις 00:02:45
  • Ειδική επικόλληση 00:07:17
  • Γραμμή τύπων 00:02:10
  • Ονομασία κελιών ή περιοχής κελιών 00:03:42
  • Σύνταξη τύπου ΔΩΡΕΑΝ 00:10:00
  • Συχνά λάθη 00:06:02
  • Εντοπισμός σφαλμάτων με την IFERROR & ISERROR 00:05:00
  • Χρήση απόλυτης και σχετικής αναφοράς 00:09:13
  • Προετοιμασία δεδομένων 00:02:33
  • Χρήση κριτηρίων 00:03:40
  • Συναρτήσεις (dsum,dmax,dcount,dmin) 00:09:55
  • Τελεστές σύγκρισης / Πίνακες αλήθειας 00:20:00
  • Συνάρτηση IF 00:04:15
  • Συνάρτηση IF μέσα σε IF (nested IF) 00:05:29
  • Συναρτήσεις λογικών τελεστών (and, or, xor, not) 00:05:44
  • Η σημασία της αναζήτησης 00:10:00
  • Συναρτήσεις ROW – ROWS και COLUMN – COLUMNS 00:04:33
  • Συναρτήσεις VLOOKUP και HLOOKUP 00:09:31
  • Η συνάρτηση MATCH 00:04:10
  • Η συνάρτηση INDEX 00:04:42
  • Συνδυασμός συναρτήσεων INDEX και MATCH 00:04:58
  • Η συνάρτηση OFFSET 00:07:14
  • Ετοιμασία πίνακα 00:01:27
  • Παράδειγμα χρήσης πίνακα δεδομένων 00:02:12
  • Συναρτήσεις UPPER/LOWER/PROPER & TRIM 00:04:18
  • Η συνάρτηση CONCATENATE (&) 00:03:37
  • Συναρτήσεις LEFT/MID/RIGHT και LEN 00:05:39
  • Συνάρτηση TEXT / VALUE 00:07:10
  • Συναρτήσεις SEARCH/FIND 00:08:30
  • Συνάρτηση SUBSTITUTE 00:07:57
  • Συναρτήσεις TODAY() και NOW() 00:01:12
  • Συναρτήσεις YEAR/MONTH/DAY και HOUR/MINUTE/SECOND 00:03:40
  • Συνάρτηση EOMONTH 00:03:51
  • Συνάρτηση YEARFRAC 00:04:01
  • Συναρτήσεις WEEKDAY, WORKDAY και NETWORKDAYS 00:11:13
  • Μορφοποίηση υπό όρους 00:05:59
  • Κανόνες επικύρωσης δεδομένων 00:07:36
  • Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για άνοιγμα ή τροποποίηση αρχείου 00:03:22
  • Κωδικός πρόσβασης φύλλα εργασίας 00:02:46
  • Προετοιμασία δεδομένων 00:02:27
  • Δημιουργία μερικών αθροισμάτων 00:03:13
  • Δημιουργία επιπλέον μερικών αθροισμάτων χωρίς να χαθούν τα προηγούμενα 00:02:41

Course Reviews

5

5
1 ratings
 • 5 stars1
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ27 Σεπτεμβρίου 2021 at 15:19

  REVIEW

  5

  Excellent Jod! Well done

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.