• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Home Συζητήσεις Γενικές ερωτήσεις πιστοποίησης (1-50)

Γενικές ερωτήσεις πιστοποίησης (1-50)

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Συντάκτης
  Δημοσιεύσεις
 • #9456

  Γιώργος
  Keymaster

  Παραθέτω λίστα με τις γενικές ερωτήσεις πιστοποίησης για την ειδικότητα Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ.

  Απαντήστε στο θέμα αυτό αν έχετε κάποια απάντηση από οποιοδήποτε ερώτημα, γράφοντας πριν την απάντηση τον αριθμό της ερώτησης.

  Οι απαντήσεις που ΗΔΗ έχουν δοθεί είναι διαθέσιμες μόνο για τα μέλη της σελίδας. Για να τα δείτε πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή

  • 1. Ποιο ρόλο επιτελεί το Λειτουργικό Σύστημα σε έναν υπολογιστή; Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε αυτό;
  • 2. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κυριότερα μέρη ενός ΛΣ.Τι γνωρίζετε για τον πυρήνα και το ρόλο του σε ένα ΛΣ;
  • 3. Τι είναι η Διαδοχική οργάνωση αρχείων (sequential) και τι η Άμεση οργάνωση αρχείων;
  • 4. Τι είναι τo αρχείο system.ini των windows;
  • 5. Τι είναι το FAT και τι το NTFS σύστημα διαχείρισης αρχείων στο δίσκο;
  • 6. Ποιο σκοπό έχουν οι διάφορες τεχνικές διαχείρισης της μνήμης;
  • 7. Ποιες είναι οι κατηγορίες και τα βασικά χαρακτηριστικά των εκτυπωτών;
  • 8. Ποιες βασικές λειτουργίες μπορούμε να εκτελέσουμε σ’ ένα αρχείο;
  • 9. Τι είναι τα δεδομένα και ποια η έννοια της πληροφορίας; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πληροφορίας και δεδομένων;
  • 10. Τι είναι το bit, το byte και το word; Τι αναπαριστά το καθένα; Πως συνδέονται μεταξύ τους;
  • 11. Τι είναι η μνήμη RAM και ROM; Να αναφέρετε τις διαφορές τους.
  • 12. Τι είναι η λανθάνουσα – κρυφή μνήμη cache; Πως λειτουργεί;
  • 13. Στον υπολογιστή τι εργασία εκτελεί ο επεξεργαστής; Αναφέρετε μερικά είδη επεξεργαστών.
  • 14. Τι είναι ένας ιός υπολογιστή; Δώστε ένα παράδειγμα.
  • 15. Τι ονομάζουμε επικοινωνία δεδομένων;
  • 16. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία μετάδοσης των δεδομένων;
  • 17. Ποιους βασικούς τύπους καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών γνωρίζετε και ποιες είναι οι διαφορές τους;
  • 18. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες θορύβου;
  • 19. Να αναφέρετε τα Αναλογικά Σήματα με τα χαρακτηριστικά τους.
  • 20. Να αναφέρετε τα Ψηφιακά Σήματα με τα χαρακτηριστικά τους.
  • 21. Σε ποια περίπτωση απαιτείται η μετατροπή του ψηφιακού σήματος σε αναλογικό και το αντίστροφο;
  • 22. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές σύγχρονης και ασύγχρονης μετάδοσης δεδομένων;
  • 23. Τι εννοούμε με τον όρο “πρόβλημα”;
  • 24. Τι εννοούμε με τους όρους “Αλγόριθμος” και “Πρόγραμμα”;
  • 25. Τι ονομάζουμε δομή δεδομένων;
  • 26. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα με κριτήριο το είδος επίλυσής τους;
  • 27. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων;
  • 28. Σε τι αναφερόμαστε με τον όρο “Ανάλυση Προβλήματος”;
  • 29. Ν’ αναφέρετε τις πιο συνηθισμένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων.
  • 30. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου;
  • 31. Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η περιγραφή ενός αλγορίθμου;
  • 32. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα προκειμένου να θεωρήσουμε έναν αλγόριθμο πλήρη;
  • 33. Να αναφέρετε πόσα είναι τα είδη της δομής επιλογής.
  • 34. Να αναφέρετε πόσα είναι τα είδη της δομής επανάληψης.
  • 35. Τι είναι οι καταχωρητές σε μία ΚΜΕ του Η/Υ;
  • 36. Ποιες οι διαφορές μεταξύ ενός interpreter και ενός compiler
  • 37. Ποιος είναι ο ρόλος της μονάδας ελέγχου σε μία ΚΜΕ του Η/Υ ;
  • 38. Τι είναι η διακοπή (interrupt) και πως χειρίζεται από μία ΚΜΕ του Η/Υ
  • 39. Εξηγήστε γιατί αυξάνοντας την κεντρική μνήμη, κατά κανόνα, επιταχύνουμε τη λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος.
  • 40. Τι γνωρίζετε για τον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web ή www); Ποιες υπηρεσίες προσφέρει;
  • 41. Τι γνωρίζετε για το υπερκείμενο; Ποια η διαφορά από τα απλά κείμενα;
  • 42. Περιγράψτε τις δυνατότητες της υπερμεσικής δομής.
  • 43. Περιγράψτε τις δυνατότητες της τεχνικής bootstrap κατά την ανάπτυξη και σχεδίαση ιστοσελίδων.
  • 44. Με πόσους και ποιούς τρόπους μπορούμε να συνδέσουμε τους κανόνες στυλ CSS με μια ιστοσελίδα HTML;
  • 45. Τι είναι τα «ερωτήματα» (queries) στο σχεσιακό μοντέλο Βάσεων δεδομένων;
  • 46. Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων;
  • 47. Τι χρησιμοποιούμε προκειμένου να απεικονίσουμε τον πραγματικό κόσμο σ’ ένα μοντέλο, το οποίο εύκολα μεταφράζεται σε ΣΔΒΔ;
  • 48. Εξηγήστε τι σημαίνει ότι «μία σχέση οντοτήτων είναι ένα προς πολλά». Δώστε ένα παράδειγμα.
  • 49. Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης μίας βάσης δεδομένων;
  • 50. Εξηγήστε πότε λέμε ότι ένα σύστημα βάσεων δεδομένων λειτουργεί σε περιβάλλον πολλαπλών χρηστών.
Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
 • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.