• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Συναρτήσεις μαθηματικών με arduino

Υπολογισμός μαθηματικών πράξεων με την βιβλιοθήκη του arduino

Ο προγραμματισμός στο arduino πολλές φορές περιλαμβάνει τον υπολογισμό πράξεων. Θα δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συναρτήσεις μαθηματικών στο arduino.


Συναρτήσεις μαθηματικών

abs

Η abs υπολογίζει τον απόλυτο αριθμό. Δέχεται ένα όρισμα και επιστρέφει τον απόλυτο αριθμό του ορίσματος.

Παράδειγμα

abs(x)

όπου Χ είναι το όρισμα πχ ένας αριθμός. Αποφεύγετε να βάζετε συναρτήσεις ή πράξεις προς εκτέλεση μέσα στην παρένθεση γιατί μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Αν το όρισμα είναι αρνητικό, επιστρέφει και το πρόσημο.

constrain

Η συνάρτηση constrain περιορίζει έναν αριθμό να βρίσκεται εντός ορίων.

Παράδειγμα

constrain (X, a, b)

Η συνάρτηση δέχεται τρία ορίσματα. το Χ όπου είναι ένας αριθμός, το a όπου είναι το κατώτατο όριο που θέλουμε και το b το ανώτατο όριο.

  • Αν το X είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το a και μικρότερο ή ίσο από το b, η συνάρτηση επιστρέφει το X
  • Αν το Χ είναι μικρότερο από το α, η συνάρτηση επιστρέφει το a
  • Αν το Χ είναι μεγαλύτερο από το b, η συνάρτηση επιστρέφει το b

map

Η συνάρτηση map επαναπροσδιορίζει ένα διάστημα τιμών με ένα άλλο. Την χρησιμοποιούμε για να αντιστοιχίσουμε αναλογικά τις τιμές που μπορεί να πάρει μία τιμή (ελάχιστο, μέγιστο) με τις επιθυμητές τιμές (ελάχιστο, μέγιστο).

Παράδειγμα

map(X, a,b,c,d)

  • Η παράμετρος Χ είναι η τιμή της μεταβλητής προς αντιστοιχία.
  • a = η ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει το X.
  • b = η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το X
  • c = η ελάχιστη τιμή από το νέο διάστημα τιμών που θέλουμε
  • d = η μέγιστη τιμή από το νέο διάστημα τιμών που θέλουμε

Ας πούμε για παράδειγμα ότι έχουμε μία τιμή στην μεταβλητή Χ η οποία είναι από 0-255. θέλουμε να μετατρέψουμε με κάποιο τρόπο το διάστημα αυτό με μία συνάρτηση η οποία να μας επιστρέφει 0-1023.

Η εντολή θα γραφόταν

map(X, 0,255,0,1023)

Σημείωση: Τα διαστήματα μπορεί να έχουν και φθίνουσα μορφή (255,0) και διαφορετική μεταξύ τους. Αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερη ελευθερία.

max

Υπολογίζει τον μέγιστο από δύο αριθμούς

Παράδειγμα

max(X,Y)

Θα συγκρίνει τους δύο αριθμούς και θα επιστρέψει τον μεγαλύτερο. Η συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με σταθερό όρισμα στις μία από τις δύο παραμέτρους.

Για παράδειγμα αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε έναν αριθμό ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 10 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε X =max(X,10) αν το Χ είναι μεγαλύτερο από το 10 θα επιστρέψει το Χ, αλλιώς το 10.


min

Υπολογίζει τον ελάχιστο από δύο αριθμούς

Παράδειγμα

min(X,Y)

Θα συγκρίνει τους δύο αριθμούς και θα επιστρέψει τον μικρότερο. Η συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με σταθερό όρισμα στις μία από τις δύο παραμέτρους.

Για παράδειγμα αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε έναν αριθμό ο οποίος θα είναι το πολύ 10 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε X =min(X,10) αν το Χ είναι μικρότερο από το 10 θα επιστρέψει το Χ, αλλιώς το 10.

pow

Η συνάρτηση pow υψώνει σε δύναμη έναν αριθμό. Δέχεται δύο ορίσματα τύπου float

Παράδειγμα

pow(4,2)

είναι σαν να γράφουμε 42

sq

Η συνάρτηση sq δέχεται ένα όρισμα και υπολογίζει το τετράγωνο του αριθμού που δέχεται ως όρισμα. Πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του.

Παράδειγμα

sq(2)

είναι σαν να γράφουμε 2×2 = 4

Το x είναι μία αριθμητική παράμετρος οποιουδήποτε τύπου.

sqrt

η sqrt είναι μία συνάρτηση η οποία υπολογίζει και επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού.

Παράδειγμα

sqrt(7)

Θα επιστρέψει την τετραγωνική ρίζα του 7 που είναι 2,645
Επιστροφή στη λίστα εντολών

20 Νοεμβρίου 2018

0 responses on "Συναρτήσεις μαθηματικών με arduino"

Αφίστε ένα μήνυμα

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.