Μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων με POWER QUERY, POWER PIVOT και τις CALCULATE και DATEADD

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο όταν πρόκειται για αναφορές δεδομένων. Σχεδόν καμία λογιστική εφαρμογή δεν μπορεί να εξάγει δεδομένα και πληροφορίες με τόσο ελαστική μορφή που να μας δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δείτε πως μπορείτε να προσπεράσετε αυτό το εμπόδιο και αξιοποιήστε στο μέγιστο την δυναμική της ανάλυσης δεδομένων

Τι είναι DAX (Data Analysis Expressions)

Το DAX (Data Analysis Expressions) είναι μια γλώσσα τύπων που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προσαρμοσμένων υπολογισμών και μετρήσεων στο Power Pivot για Excel ή Power BI. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του DAX είναι η δυνατότητα χειρισμού και μετατροπής ημερομηνιών και ωρών χρησιμοποιώντας λειτουργίες όπως το DATEADD. Το Power Pivot και το Power Query είναι πρόσθετα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με το DAX για την περαιτέρω βελτίωση των δυνατοτήτων ανάλυσης δεδομένων. Σε αυτό το άρθρο, θα εξερευνήσουμε τις βασικές δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των υπολογισμών DAX, DATEADD, Power Pivot και Power Query.

DAX CALCULATE

Το DAX Calculate είναι μια συνάρτηση που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προσαρμοσμένων υπολογισμών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση σύνθετων υπολογισμών χρησιμοποιώντας διάφορες συναρτήσεις και τελεστές. Η σύνταξη της συνάρτησης CALCULATE είναι η εξής:

CALCULATE (<Έκφραση> ; <φίλτρο1> ; <φίλτρο2> ; ...)

Όπου έκφραση, είναι κάποια αριθμητική παράσταση η οποία μπορεί να είναι το άθροισμα μίας στήλης (πχ, σύνολο).

Τα φίλτρα, προαιρετικά, είναι ένας τρόπος να περιορίσουμε το σύνολο της έκφρασης και να στοχεύσουμε σε μία ομάδα ή κατηγορία

Τα φίλτρα λειτουργούν μεταξύ τους σαν να έχουν ΚΑΙ ανάμεσα.

DAX DATEADD

Η DATEADD είναι μια συνάρτηση DAX που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό και τον μετασχηματισμό ημερομηνιών και ωρών. Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν ή να αφαιρούν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημέρες, μήνες, τρίμηνα, έτη κ.λπ.) από μια δεδομένη ημερομηνία. Η σύνταξη της συνάρτησης DATEADD είναι η εξής:

DATEADD(<πεδίο ημερομηνίας> ; <αριθμός μετατόπισης> ; <μέγεθος>)

Το πεδίο ημερομηνίας είναι ένα πεδίο από κάποιο πίνακα ή ημερολόγιο που θέλουμε να υπολογίσουμε. Ο αριθμός μετατόπισης υποδεικνύει την μετατόπιση σε σχέση με την ημερομηνία. Ένας αρνητικός αριθμός σημαίνει ότι πάμε προς το παρελθόν, ενώ οι θετικοί αριθμοί υποδηλώνουν μελλοντική μετατόπιση. Το μέγεθος μπορεί να είναι ΗΜΕΡΕΣ, ΜΗΝΕΣ, ΤΡΙΜΗΝΑ, ΕΤΗ

Οι παραπάνω συναρτήσεις, δεν είναι για το Excel. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Power BI ή το Power pivot.

Τι είναι το Power Pivot;

Το Power Pivot είναι ένα ισχυρό εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων που επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν και να συνδυάζουν δεδομένα από πολλές πηγές και να δημιουργούν προσαρμοσμένους υπολογισμούς και μετρήσεις χρησιμοποιώντας συναρτήσεις DAX. Το Power Pivot επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται με μεγάλα σύνολα δεδομένων χωρίς να αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς του Excel και παρέχει έναν πιο διαισθητικό τρόπο δημιουργίας σχέσεων μεταξύ πινάκων. Με το Power Pivot, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν συγκεντρωτικούς πίνακες και γραφήματα, να εκτελέσουν σύνθετους υπολογισμούς και αναλύσεις, ακόμη και να δημιουργήσουν μοντέλα δεδομένων για χρήση σε άλλες εφαρμογές.

Για να εισάγουμε δεδομένα στο Excel από διαφορετικές πηγές όπως είναι ένα ERP θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το power query. 

Τι είναι το Power query;

Το Power Query είναι ένα εργαλείο εισαγωγής, μετασχηματισμού και καθαρισμού δεδομένων που επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν, να συγχωνεύουν και να μετασχηματίζουν δεδομένα από πολλές πηγές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και την αναμόρφωση δεδομένων πριν από την εισαγωγή τους στο Power Pivot ή για τον συνδυασμό δεδομένων από πολλές πηγές σε έναν μόνο πίνακα. Το Power Query παρέχει μια σειρά από επιλογές μετασχηματισμού, όπως συγχώνευση πινάκων, διαχωρισμός στηλών και συγκέντρωση δεδομένων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για φιλτράρισμα και ταξινόμηση δεδομένων και για την αφαίρεση διπλότυπων.

Συμπερασματικά, τα DAX Calculate, DATEADD, Power Pivot και Power Query είναι ισχυρά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προσαρμοσμένων υπολογισμών, τον μετασχηματισμό και τον χειρισμό δεδομένων και την εκτέλεση προηγμένων αναλύσεων. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στους χρήστες να εργάζονται με μεγάλα σύνολα δεδομένων πιο αποτελεσματικά και να εξάγουν πολύτιμες πληροφορίες από τα δεδομένα τους. Με το συνδυασμό αυτών των εργαλείων, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν σύνθετα μοντέλα δεδομένων, προσαρμοσμένους υπολογισμούς και απεικονίσεις που τους επιτρέπουν να λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα τους.


Αρχεία εργασίας

Τα αρχεία εργασίας είναι σε συμπιεσμένη μορφή και θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα όπως το 7zip. Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα αρχεία εργασίας.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Κάθε επιχείρηση που θέλει να έχει πραγματική εικόνα των δεδομένων της θα πρέπει να ενσωματώσει αυτές τις λειτουργίες στην καθημερινότητά της. Η Getcert προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης Excel για επιχειρήσεις στην Ελλάδα και Κύπρο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε λύσεις εκπαίδευσης και εφαρμογών

Σχετικά άρθρα

Συγκεντρωτικοί πίνακες και εισαγωγή τους στο Power query

Μορφοποίηση υπό όρους για κάθε σειρά του πίνακα

Πληροφορίες

Χατζηγεωργίου Γεώργιος

info[@]getcert.gr

6945531647