Μαθήματα Microsoft Office

Μαθήματα Office

Μαθήματα
MS EXCEL

Μαθήματα Excel για αρχάριους και προχωρημένους. Τρία επίπεδα για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.

Λεπτομέρειες
Μαθήματα Wordpress

Μαθήματα
MS WORD

Μαθήματα Word σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο. Βελτίωστε τις δεξιότητές σας στο MS Word.

Λεπτομέρειες
Μαθήματα Office

Μαθήματα
MS POWERPOINT

Μάθετε όλα τα μυστικά των επιτυχημένων παρουσιάσεων μέσα από τα ταχύρυθμα μαθήματα MS Powepoint.

Λεπτομέρειες
Μαθήματα Adobe

Μαθήματα
MS ACCESS

Μαθήματα για διαχείριση και δημιουργία βάσεων δεδομένων με την εφαρμογή MS Access.

Λεπτομέρειες