Διάλειμμα

Σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, αναφορικά με το εργασιακό διάλειμμα ισχύουν τα εξής: